Tìm kiếm
Lê Thị Ngọc Ánh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học FPT - FPTU
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
6322 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
27/06/2021
Lần cuối Online
23-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
|BTCK|

2021-10-14 20:19:29 · 92 views

BTVN BUỔI 2 _ NGỌC ÁNH

2021-09-24 16:37:59 · 77 views

BTVN BUỔI 1 _ NGỌC ÁNH

2021-09-24 16:36:05 · 103 views

#ihaveapen #ihaveapineapple

2021-07-21 21:24:19 · 554 views

#songladean

2021-07-21 12:57:16 · 566 views

#comewithjj

2021-07-20 10:51:29 · 230 views

#idea

2021-07-17 14:13:52 · 618 views

#beyourself

2021-07-13 17:32:50 · 567 views

BREAK YOUR LOCK

2021-07-11 10:40:28 · 610 views

fashionxmusic

2021-07-10 08:37:52 · 582 views

Vui Lên Nào

2021-07-09 23:59:38 · 860 views

BLACKER

2021-07-07 16:20:33 · 624 views

ORANGIE

2021-07-05 00:28:18 · 839 views

PR 80.4 (Online)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 1 _ NGỌC ÁNH

Bài tập buổi 2

BTVN BUỔI 2 _ NGỌC ÁNH

Bài tập buổi 4 - Giữa Kỳ

Bài tập cuối kỳ

|BTCK|

AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

ORANGIE

BTVN BUỔI 1

Vui Lên Nào

BTVN BUỔI 3

#beyourself

BTVN BUỔI 4

#idea

BTVN BUỔI 5

#ihaveapen #ihaveapineapple

BTCK

#songladean

Bằng Giỏi
PS 76.17 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 1

BLACKER

BTVN buổi 2

fashionxmusic

BTVN buổi 3

BREAK YOUR LOCK

BTCK

#comewithjj

Bằng Giỏi