Phạm Ninh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
gggt
Học tại
Đại học Luật TP.HCM - HUL
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
262 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
15/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập buổi 5

2017-06-22 03:07:18 · 64 views

bài tập giữa kỳ

2017-06-20 01:44:45 · 29 views

Bài số 2

2017-06-11 12:56:23 · 65 views

bài tập 1

2017-06-07 01:08:35 · 104 views

PT 27.2
Photography
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Trần Thu Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PR 27.1
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Phạm Vũ Kiên
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

bài tập 1

BTVN Buổi 2

Bài số 2

BTGK

bài tập buổi 5