Nguyễn Thị Hạnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
450 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
19/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KÌ

2018-01-17 18:04:35 · 22 views

BTVN-BUỔI 5

2018-01-03 14:03:28 · 67 views

BTVN-BUỔI 4

2017-12-27 12:48:24 · 51 views

BTVN BUỔI 3

2017-12-26 14:28:47 · 35 views

BTVN_BUỔI 2

2017-12-19 22:43:24 · 59 views

BTVN-BUỔI 1

2017-12-19 13:19:42 · 21 views

BTVN BUỔI 3

2017-06-14 22:53:13 · 44 views

BTVN-BUỔI 2: 4 Mùa

2017-06-13 00:02:46 · 97 views

Bài Tập Về Nhà Buổi 1

2017-06-07 21:50:15 · 54 views

PS 31.4
Photoshop
Giảng viên:
Hương Phan
Trợ giảng:
Ba Ba
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN-BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN_BUỔI 2

BTVN B3

BTVN BUỔI 3

BTVN B4

BTVN-BUỔI 4

BTVN B5

BTVN-BUỔI 5

BTCK

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0