Lại Tố Uyên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
429 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
20/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Brand Logo cá nhân.

2017-07-27 16:44:03 · 96 views

BTVN - Poster .

2017-07-25 01:08:10 · 37 views

BTVN Buổi 1 - Vẽ theo mẫu .

2017-07-06 14:18:57 · 23 views

Bài tập Cuối kì - PTS 25.2

2017-06-29 21:12:51 · 30 views

BTVB B5 .

2017-06-22 16:29:32 · 21 views

BTVN Buổi 4 - Giữa kì.

2017-06-20 00:47:51 · 33 views

Magazine cover .

2017-06-14 18:13:23 · 56 views

Motorbike .

2017-06-11 10:07:01 · 52 views

xe .

2017-06-11 09:58:41 · 19 views

xe .

2017-06-11 09:58:23 · 25 views

BTVN cắt ghép buổi 1 .

2017-06-08 04:10:31 · 37 views

AI 26.5
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN Buổi 1 - Vẽ theo mẫu .

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

BTVN B5 - Layout

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN - Poster .

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

Brand Logo cá nhân.

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN cắt ghép buổi 1 .

[BUỔI 2] BTVN

Motorbike .

BTVN BUỔI 3

Magazine cover .

[BUỔI 4] - BTVN

BTVN Buổi 4 - Giữa kì.

[BUỔI 5] - BTVN

BTVB B5 .

[BUỔI 6] - BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập Cuối kì - PTS 25.2