Lê Thị Loan

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Vietnetco
Học tại
ĐH Thương Mại
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
814 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
30/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVNB5

2017-07-21 20:20:50 · 56 views

BTVN_B4

2017-07-19 18:30:52 · 45 views

BTVN_B3

2017-07-14 18:13:34 · 100 views

BTVN_B2

2017-07-12 19:18:36 · 50 views

BTVN_B1

2017-07-07 17:46:56 · 120 views

BTVN_B6

2017-06-27 18:08:08 · 35 views

BTVN-b5

2017-06-22 18:21:45 · 27 views

BTVN_b4

2017-06-21 19:21:20 · 25 views

BTVN_b4

2017-06-20 17:47:50 · 30 views

BTVN_B3

2017-06-15 18:56:14 · 45 views

BTVN_B3

2017-06-15 18:00:50 · 46 views

BTVN_B2

2017-06-14 14:37:22 · 52 views

BTVN_B2: reup

2017-06-13 19:36:47 · 41 views

BTVN_B2

2017-06-13 16:17:27 · 59 views

BTVNb1

2017-06-09 14:43:28 · 41 views

BTVN_B1_ Cắt ghép ảnh

2017-06-08 17:50:39 · 42 views

ID 26.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1- LÀM QUEN VỚI INDESIGN

BTVN_B1

BTVN B2 - QUY LUẬT THIẾT KẾ & BỐ CỤC

BTVN_B2

BTVN B3 - Typography

BTVN_B3

BTVN B4 - MÀU SẮC & ỨNG DỤNG

BTVN_B4

BTVN B5- Tạo frame nâng cao

BTVNB5

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 25.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Doãn Thanh Hải
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN Buổi 1 - Tạo hình cơ bản

BTVNb1

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN_B2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN_B3

BTVN Buổi 4 - Thiết kế logo

BTVN_b4

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN_B1_ Cắt ghép ảnh

[BUỔI 2] BTVN

BTVN_B2

BTVN BUỔI 3

BTVN_B3

[BUỔI 4] - BTVN

BTVN_b4

[BUỔI 5] - BTVN

BTVN-b5

[BUỔI 6] - BTVN

BTVN_B6

BÀI TẬP CUỐI KÌ