Yen Le
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
96 lượt
Thành viên từ
22/12/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
Yen Le - Homework W2

2022-01-19 02:32:53 · 17 views

Yen Le - Homework W1

2022-01-12 08:42:55 · 79 views

ID 85.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 84.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Bài tập tuần 1

Yen Le - Homework W1

Bài tập tuần 2

Yen Le - Homework W2

Bài tập cuối môn

Xem bằng