Ngô Minh Hằng

Living in TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

Đang làm tại
Đang tìm việc
Học tại
Đã tốt nghiệp
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
222 lượt
Thành viên từ
07/01/2022
Lần cuối Online
25-03-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT Postcard

2022-03-05 10:09:57 · 11 views

BTVN buổi 2

2022-02-27 13:42:18 · 26 views

BTVN 1

2022-02-20 01:35:12 · 2 views

BT Cuối kì - Mockup

2022-02-17 12:24:01 · 12 views

BTVN T4

2022-01-21 12:21:49 · 33 views

BTVN Buổi 1

2022-01-15 12:09:48 · 75 views

BTVN Buổi 2

2022-01-14 17:08:43 · 63 views

AE 87.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 85.314 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Thy Bảo
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN 1

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2

BTVN buổi 2

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 3

BÀI GIỮA KÌ

BT Postcard

BÀI THỰC HÀNH CUỐI KHÓA

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 84.315 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BT GIỮA KỲ

BTVN T4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BT Cuối kì - Mockup

Xem bằng