Lê Ngân Hà
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
16 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
10/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
tạo hình cơ bản

2022-03-17 19:03:01 · 2 views

poster/ cover

2022-03-11 20:39:58 · 9 views

cắt ghép hình ảnh

2022-03-03 08:48:39 · 2 views

Van 'road'

2022-02-17 19:24:40 · 3 views

AI 86.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

tạo hình cơ bản

BTVN BUỔI 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B6

BTCK

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BT buổi 1

Van 'road'

BTVN B2

BT buổi 3

cắt ghép hình ảnh

BT buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

poster/ cover

Xem bằng