Nguyễn Hồng Minh
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
11 lượt
Thành viên từ
21/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bài tốt nghiệp

2022-04-07 09:10:19 · 5 views

bvn buổi 4

2022-04-02 04:55:27 · 1 views

btvn 1

2022-03-25 23:20:54 · 1 views

bvn 1

2022-03-17 14:23:58 · 4 views

ID 86.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

bvn 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP TỐT NGHIỆP

bài tốt nghiệp

Xem bằng
AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

btvn 1

BTVN B2

BUỔI 3

BUỔI 4

bvn buổi 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Xem bằng