BTCK

2024-02-02 19:54:17 · 18 views

Bài tập 2

2024-01-28 16:37:57 · 75 views

BTVN.01

2024-01-15 00:10:09 · 101 views

BTCK

2022-10-22 14:09:54 · 11 views

btvn

2022-10-17 23:29:37 · 17 views

Bài tập buổi 4

2022-10-11 00:43:05 · 21 views

Bài tập buổi 3

2022-10-06 18:06:08 · 20 views

Bài tập buổi 2

2022-10-03 21:17:53 · 43 views

Bài tập giua kỳ

2022-10-03 13:58:44 · 5 views

Bài tập buổi 1

2022-09-28 21:12:10 · 28 views

Bài tập cuối kỳ

2022-09-28 18:05:46 · 34 views

Bài tập giữa kỳ

2022-09-20 11:44:36 · 6 views

Bài tập PR buổi 1

2022-09-05 22:30:39 · 4 views

Bài tập cuối kỳ

2022-07-01 17:45:10 · 28 views

Bài tập giua kỳ

2022-06-21 19:06:30 · 12 views

BTVN 3

2022-06-16 14:32:28 · 11 views

Bài tập Ai buổi 2

2022-06-13 10:55:51 · 22 views

Bài tập AI buổi 1

2022-06-09 09:15:26 · 16 views

Bài tập AI buổi 1

2022-06-08 14:42:14 · 2 views

Bài tập cuối kỳ

2022-04-13 22:54:27 · 7 views

Thiết kế poster tổ chức cuộc thi

2022-03-31 10:58:02 · 22 views

Bài tập pts buổi 3

2022-03-24 17:16:06 · 9 views

Bài tập buổi 2

2022-03-22 16:53:55 · 3 views

Bài tập pts buổi 1b

2022-03-17 18:34:46 · 26 views

Photography 109.111 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Thanh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN.01

BTVN.01

ALBUM

Bài tập 2

Bài Tập Cuối Kì

BTCK

Xem bằng
ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập buổi 2

BTVN BUỔI 3

Bài tập buổi 3

BTVN BUỔI 4

Bài tập buổi 4

BTVN BUỔI 5

btvn

BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTCK

Xem bằng
PR 92.101 SG
Premiere
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Đinh Hồng Ngọc
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

Bài tập PR buổi 1

BTVN buổi 02

Bài tập giua kỳ

BT CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
Summer Box (SG)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 89.81 SG
Illustrator
Giảng viên:
Lưu Thị Minh Trang
Trợ giảng:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập Buổi 1

Bài tập AI buổi 1

Bài tập buổi 2

Bài tập Ai buổi 2

BT Buổi 3

BTVN 3

BTGK

Bài tập giua kỳ

BTCK

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PS 86.81 SG
Photoshop
Giảng viên:
Lưu Thị Minh Trang
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập Buổi 1

Bài tập pts buổi 1b

Bài tập Buổi 2

Bài tập buổi 2

Bài tập Buổi 3

Bài tập pts buổi 3

Bài tập Giữa kì

Thiết kế poster tổ chức cuộc thi

Bài tập Cuối kì

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng