Van Quang
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
34 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
10/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bai tap cuối kì

2022-04-08 23:52:07 · 5 views

bài tập giữa kì

2022-04-02 09:10:47 · 4 views

bài tập gia kì

2022-04-01 22:31:14 · 12 views

bài tập giữa kì

2022-03-29 11:06:31 · 3 views

BTb2

2022-03-29 11:01:02 · 1 views

BTVN B2

2022-03-25 21:49:08 · 1 views

chau bui

2022-03-24 22:07:16 · 3 views

trái cây bai tập b1

2022-03-21 21:52:40 · 1 views

picnic cuối tuần

2022-03-20 14:16:27 · 4 views

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

trái cây bai tập b1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTb2

[Buổi 3] Typography

bài tập giữa kì

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

bài tập giữa kì

[Buổi 6] Infographic

bai tap cuối kì

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PS 86.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN Buổi 1

picnic cuối tuần

BTVN Buổi 2

chau bui

BTVN Buổi 3

BTGK

bài tập gia kì

BTVN Buổi 5

BTCK

Xem bằng