Nguyễn Quang Phước
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
208 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
26/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập 1

2023-06-04 21:20:29 · 4 views

Bài tập 4

2022-12-09 18:04:22 · 5 views

POSTER

2022-12-02 17:52:26 · 8 views

Ci-Vi

2022-11-25 16:15:04 · 30 views

bài tập buổi 4

2022-10-19 19:12:51 · 11 views

nộp bài cuối kì

2022-10-09 19:34:17 · 9 views

bài tập 2

2022-10-05 18:58:56 · 40 views

Collage Art

2022-09-30 16:09:29 · 52 views

Bài tập giữa kì

2022-09-28 21:38:36 · 10 views

Ảnh phơi sáng

2022-09-16 11:14:58 · 15 views

Motion-blur

2022-09-16 10:50:54 · 24 views

AI 103.11 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Võ Chí Tài
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 100.111 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Vũ Đình huấn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

bài tập Vlog 1

bài tập 1

Bài Tập 2

Video Stop Motion

Video Final

Xem bằng
PP 95.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[BTVN] - Buổi 1

Ci-Vi

[BTVN] - Buổi 2

POSTER

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

Bài tập 4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

PS 93.101 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN buổi 01

Collage Art

BTVN buổi 02

bài tập 2

BTVN buổi 04

bài tập buổi 4

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
Pt 92.101 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN#01

Motion-blur

BTVN#02

BTGK

Bài tập giữa kì

Bài Tập Cuối Kì

nộp bài cuối kì

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K91
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K90
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0