Tìm kiếm
Kiểu Linh

@mydear.oori

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
256 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
31/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Egg Kingdom

2022-11-01 23:29:36 · 51 views

BTGK - FLAME

2022-10-23 02:03:06 · 112 views

isometric room

2022-10-01 18:29:19 · 55 views

Nhà - BTVN2

2022-09-17 18:02:52 · 25 views

Kiều Linh BTVN B1

2022-09-11 18:18:48 · 13 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

Kiều Linh BTVN B1

[DP] BTVN BUỔI 2

Nhà - BTVN2

[DP] BTVN BUỔI 3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

isometric room

Bài tập giữa kỳ

BTGK - FLAME

Bài tập cuối kỳ

BTCK - Egg Kingdom

Bằng Giỏi