Tìm kiếm
Phan Hoàng Linh Chi

1

Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
64 lượt
Thành viên từ
02/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
bài giữa kì

2022-10-16 21:39:50 · 44 views

btvn

2022-09-11 11:06:14 · 20 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 11 /16
Số Topic đã hoàn thành: 2 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

btvn

[DP] BTVN BUỔI 2

[DP] BTVN BUỔI 3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

bài giữa kì

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi