Vũ Mai Linh
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
150 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Thành viên từ
09/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
bài cuối kì

2022-11-02 22:13:49 · 13 views

shin cậu bé bút chì

2022-11-02 21:49:51 · 36 views

btvn

2022-10-01 20:35:29 · 20 views

btvn

2022-09-25 17:52:02 · 20 views

BTVN buổi 4

2022-09-24 19:36:34 · 10 views

BTVN

2022-09-18 14:15:36 · 20 views

BTVN 2

2022-09-17 12:22:43 · 24 views

BTVN 1

2022-09-17 12:21:41 · 7 views

PS 1-1 (Hà Nội)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

BTVN 1

[DP] BTVN BUỔI 2

BTVN 2

[DP] BTVN BUỔI 3

BTVN

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN buổi 4

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

btvn

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

btvn

Bài tập giữa kỳ

bài cuối kì

Bài tập cuối kỳ

shin cậu bé bút chì

Xem bằng