Tìm kiếm
Vũ Mai Trang
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
132 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
09/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Hansel n Gratel

2022-11-02 21:41:58 · 16 views

btvn

2022-10-23 11:00:48 · 52 views

b

2022-10-03 21:37:00 · 6 views

btvn

2022-09-25 17:59:04 · 9 views

BTVN

2022-09-21 21:45:14 · 15 views

BTVN

2022-09-18 14:16:44 · 7 views

BTVN 2

2022-09-17 12:19:50 · 19 views

BTVN 1

2022-09-17 12:19:02 · 8 views

PS 1-1 (Hà Nội)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

BTVN 1

[DP] BTVN BUỔI 2

BTVN 2

[DP] BTVN BUỔI 3

BTVN

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

btvn

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

b

Bài tập giữa kỳ

btvn

Bài tập cuối kỳ

Hansel n Gratel

Bằng Giỏi