Tìm kiếm
Nguyễn Đức Tâm
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
96 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
09/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì

2022-10-31 10:19:29 · 58 views

Bài tập giữa kì

2022-10-18 23:52:52 · 38 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 2 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

[DP] BTVN BUỔI 2

[DP] BTVN BUỔI 3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

Bài tập giữa kì

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kì

Bằng Giỏi