Tìm kiếm
Nguyễn Hồng Anh
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
131 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
11/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kỳ - Little Mermaid

2022-11-03 14:54:58 · 36 views

BTVN Buổi 5

2022-09-28 15:23:41 · 8 views

btvn 4

2022-09-24 17:24:53 · 12 views

BTVN buổi 3

2022-09-18 16:14:07 · 10 views

btvn buoi 2

2022-09-17 17:05:28 · 44 views

btvn buoi 1

2022-09-11 17:02:54 · 21 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

btvn buoi 1

[DP] BTVN BUỔI 2

btvn buoi 2

[DP] BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

[DP] BTVN BUỔI 04

btvn 4

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

BTVN Buổi 5

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ - Little Mermaid

Bằng Giỏi