Nguyễn Hồng Anh
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
77 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
11/08/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 5

2022-09-28 15:23:41 · 3 views

btvn 4

2022-09-24 17:24:53 · 10 views

BTVN buổi 3

2022-09-18 16:14:07 · 6 views

btvn buoi 2

2022-09-17 17:05:28 · 40 views

btvn buoi 1

2022-09-11 17:02:54 · 18 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 6 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[DP] BTVN BUỔI 1

btvn buoi 1

[DP] BTVN BUỔI 2

btvn buoi 2

[DP] BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

[DP] BTVN BUỔI 04

btvn 4

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

BTVN Buổi 5

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric