Tìm kiếm
Phạm Thanh Huyền
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
111 lượt
Thành viên từ
11/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
COFFEE WAITING FOR YOU

2022-11-02 22:55:39 · 24 views

ALICIA

2022-10-16 19:17:06 · 38 views

THE FLOURS :))

2022-09-25 16:05:50 · 16 views

FRAGILE HOUSE (COLORED)

2022-09-24 17:32:04 · 7 views

FRAGILE HOUSE

2022-09-24 16:21:54 · 2 views

NIGHT SKY IN DA FOREST

2022-09-18 15:51:57 · 6 views

NIGHT SKY IN DA FOREST

2022-09-18 15:50:49 · 7 views

HOMEWORK LESSON 01

2022-09-11 17:22:18 · 11 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

HOMEWORK LESSON 01

[DP] BTVN BUỔI 2

FRAGILE HOUSE

[DP] BTVN BUỔI 3

NIGHT SKY IN DA FOREST

[DP] BTVN BUỔI 04

FRAGILE HOUSE (COLORED)

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

THE FLOURS :))

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

ALICIA

Bài tập cuối kỳ

COFFEE WAITING FOR YOU

Bằng Giỏi