Tìm kiếm
Hoàng Ngọc Châu
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
36 lượt
Thành viên từ
20/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì: Ảo ảnh nơi sóng biển

2022-11-02 19:13:39 · 25 views

BTVN buổi 3

2022-09-18 15:08:39 · 3 views

BTVN BUỔI 2 VẼ NHÀ

2022-09-17 18:05:59 · 8 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 13 /16
Số Topic đã hoàn thành: 3 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

[DP] BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 2 VẼ NHÀ

[DP] BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kì: Ảo ảnh nơi sóng biển

Bằng Giỏi