Nguyễn Thị Thảo

@Thảo

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
261 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Hạnh Phúc Cuối

2022-10-31 22:11:37 · 111 views

KIARA

2022-10-28 14:15:01 · 97 views

BTVN3

2022-09-28 15:25:19 · 9 views

BTVN2

2022-09-17 15:14:05 · 26 views

Thảo

2022-09-17 01:51:53 · 18 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

Thảo

[DP] BTVN BUỔI 2

BTVN2

[DP] BTVN BUỔI 3

BTVN3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

KIARA

Bài tập cuối kỳ

Hạnh Phúc Cuối

Xem bằng