Tìm kiếm
Nguyễn Thu Hiền
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
201 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
25/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2022-11-03 20:46:31 · 26 views

btgk

2022-10-16 19:25:31 · 67 views

phòng ngủ

2022-10-01 17:14:29 · 25 views

btvn5

2022-09-25 18:52:40 · 10 views

btvn3

2022-09-18 16:47:38 · 11 views

bài tập về nhà 2

2022-09-17 15:23:34 · 45 views

bài tập 1

2022-09-11 13:27:56 · 17 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 7 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

bài tập 1

[DP] BTVN BUỔI 2

bài tập về nhà 2

[DP] BTVN BUỔI 3

btvn3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

btvn5

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

phòng ngủ

Bài tập giữa kỳ

btgk

Bài tập cuối kỳ

btck

Bằng Giỏi