Tìm kiếm
Nguyễn Nhật Lệ
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
17 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
04/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
btvn số 2

2022-09-17 19:12:31 · 17 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 8 /16
Số Topic đã hoàn thành: 1 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

[DP] BTVN BUỔI 2

btvn số 2

[DP] BTVN BUỔI 3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi