Trần Vinh Hiển

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
259 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
06/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Kỹ năng
BTVN BUỔI 6

2022-10-01 13:37:31 · 47 views

BTVN BUỔI 4

2022-09-25 17:55:10 · 11 views

BTVN BUỔI 4

2022-09-24 12:27:12 · 27 views

BTVN BUỔI 3

2022-09-18 09:02:30 · 21 views

BTVN BUỔI 2

2022-09-17 14:36:17 · 119 views

BTVN BUỔI 1

2022-09-11 08:52:31 · 34 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 1

[DP] BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 2

[DP] BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN BUỔI 4

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

BTVN BUỔI 4

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

BTVN BUỔI 6

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng