Trần Thảo

1

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
168 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
14/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kỳ

2022-12-18 10:47:43 · 27 views

Bài tập giữa kỳ

2022-12-03 09:06:53 · 80 views

Bài tập về nhà

2022-11-19 00:58:16 · 8 views

Bài tập về nhà buổi 5

2022-11-13 01:24:24 · 11 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-11-04 22:57:50 · 13 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-29 23:58:30 · 29 views

DP 93.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Dương Thuý Quỳnh
Số buổi đã học: 16 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

Bài tập về nhà buổi 1

Bài tập về nhà buổi 1

Bài tập về nhà buổi 2

Bài tập về nhà buổi 2

Bài tập về nhà buổi 3

Bài tập về nhà buổi 4

Bài tập về nhà buổi 5

Bài tập về nhà buổi 5

Bài tập về nhà buổi 6

Bài tập về nhà

Bài tập giữa kì

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kì

Bài cuối kỳ

Xem bằng