Trần Quỳnh Mai

1

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
202 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
19/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-10-30 01:38:18 · 99 views

BTCK

2022-10-28 02:48:44 · 14 views

BTB6

2022-10-21 14:32:54 · 10 views

hanoi

2022-10-07 23:21:02 · 35 views

BTVN B1 :)

2022-10-05 16:41:00 · 5 views

BTVN buổi 2

2022-10-05 01:44:04 · 39 views

PT 93.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Tuần 1

hanoi

CHỤP ẢNH VỚI CHỦ ĐỀ "BẠN LÀ AI?"

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN Buổi 1

BTVN B1 :)

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

Demo BTCM

BTB6

BTCM

BTCK

Xem bằng