Nguyễn Ngọc Minh
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
106 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
04/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
BT cuối kì

2022-12-18 13:04:57 · 15 views

Bài giữa kì - Nguyễn Ngọc Minh

2022-12-09 23:37:31 · 17 views

BTVN 6

2022-11-19 02:23:49 · 9 views

btvn 5

2022-11-13 01:57:23 · 8 views

BTVN 4

2022-11-12 02:33:15 · 10 views

Ngôi nhà cà phê

2022-11-04 17:41:15 · 28 views

BTVN

2022-10-30 01:07:49 · 19 views

DP 93.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Dương Thuý Quỳnh
Số buổi đã học: 16 /16
Số Topic đã hoàn thành: 7 /8

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN

Bài tập về nhà buổi 2

Ngôi nhà cà phê

Bài tập về nhà buổi 3

Bài tập về nhà buổi 4

BTVN 4

Bài tập về nhà buổi 5

btvn 5

Bài tập về nhà buổi 6

BTVN 6

Bài tập giữa kì

Bài giữa kì - Nguyễn Ngọc Minh

Bài tập cuối kì

BT cuối kì

Xem bằng