Ngọc Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
1588 lượt
Số lượt thích
28 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
21/07/2017
Lần cuối Online
08-10-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK- Ps27.3

2017-08-31 17:50:32 · 103 views

BTCK- Ai27.1

2017-08-31 00:23:43 · 198 views

btvn- b5+6- Ps27.3

2017-08-28 16:06:30 · 54 views

btvn-b6- Ai27.1

2017-08-27 21:51:47 · 61 views

btvn-b4- Ps27.3

2017-08-24 10:48:22 · 45 views

btvn-b5- Ai27.1

2017-08-23 21:23:38 · 76 views

btvn-b4- Ai27.1

2017-08-21 22:03:13 · 102 views

btvn- b3- Ps27.3

2017-08-18 00:20:52 · 64 views

btvn-b3- Ai27.1

2017-08-16 23:46:19 · 74 views

btvn-b2- Ps27.3

2017-08-13 21:31:10 · 203 views

btvn-b2- Ai27.1

2017-08-13 21:31:07 · 245 views

btvn-b1-Ps27.3

2017-08-10 17:26:57 · 68 views

btvn-b1- Ai27.1

2017-08-09 22:57:39 · 295 views

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

btvn-b1- Ai27.1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

btvn-b2- Ai27.1

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

btvn-b3- Ai27.1

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

btvn-b4- Ai27.1

BTVN B5 - LAYOUT

btvn-b5- Ai27.1

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

btvn-b6- Ai27.1

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

BTCK- Ai27.1

PS 27.3
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

btvn-b1-Ps27.3

BTVN BUỔI 2

btvn-b2- Ps27.3

BTVN buổi 3

btvn- b3- Ps27.3

BTGK

btvn-b4- Ps27.3

BTVN B5

BTVN BUỔI 6

btvn- b5+6- Ps27.3

Bài tập cuối kỳ

BTCK- Ps27.3