Nguyễn Đức Trung
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
154 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
15/03/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2023-06-25 20:04:49 · 14 views

BTVN bài 3

2023-06-25 15:17:45 · 3 views

Poster film

2023-06-17 15:11:35 · 19 views

BTVN 1

2023-06-04 13:19:07 · 10 views

Bai cuoi ki

2023-05-28 00:57:11 · 48 views

Bai tap cuoi ki

2023-05-27 03:01:58 · 11 views

BTVN bai 4

2023-05-20 00:01:57 · 21 views

Bai 3

2023-05-19 10:04:29 · 8 views

Varane

2023-05-13 01:42:08 · 10 views

BTVN buổi 1_Nguyễn Đức Trung

2023-05-07 02:14:51 · 10 views

PS 101.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Ánh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN 1

BTVN 1

BTVN 2

BTVN 3

BTVN bài 3

BTVN 4

Poster film

BTCK

BTCK

Xem bằng
AI 100.6 (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN buổi 1_Nguyễn Đức Trung

[BTVN] - Buổi 2

Varane

[BTVN] - Buổi 3

Bai 3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN bai 4

[BTVN] - Buổi 5

Bai tap cuoi ki

[BTVN] - Buổi 6

Bai cuoi ki

Xem bằng