Nguyễn Linh Chi

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
x
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
290 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
06/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
btvn b4

2017-10-26 11:23:47 · 46 views

btvn b5

2017-10-25 23:25:20 · 22 views

btvn b2 Nguyen Linh Chi

2017-10-19 07:58:23 · 32 views

BTVN B1 Nguyen Linh Chi

2017-10-12 13:02:20 · 134 views

BTVN B1 Nguyen Linh Chi

2017-10-12 13:01:19 · 56 views

PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

BTVN B1 Nguyen Linh Chi

BTVN B2

BTVN B3

btvn b2 Nguyen Linh Chi

BTVN B4

btvn b4

BTVN B5

btvn b5

BTCK

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0