Hoàng Thị Hải Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
338 lượt
Thành viên từ
14/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN b4

2018-02-01 14:43:57 · 40 views

BTVN 2

2018-01-23 01:00:52 · 59 views

AI- buổi 1

2018-01-18 17:43:09 · 27 views

BTCK - PS 29.2 - HOÀNG HẢI ANH & BÙI HÀ ANH

2017-11-02 20:31:22 · 37 views

BTVN buổi 3

2017-10-24 14:36:33 · 38 views

BTGK

2017-10-24 14:34:51 · 51 views

BTVN buổi 2

2017-10-17 18:14:54 · 40 views

[PS] BTVN 1

2017-10-12 14:21:06 · 46 views

AI 32.8 (Cơ sở 4)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTGK

BTVN b4

BTVN BUỔI 5

BTCK

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

[PS] BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN B3

BTVN buổi 3

BTGK

BTGK

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTCK

BTCK - PS 29.2 - HOÀNG HẢI ANH & BÙI HÀ ANH

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0