Vũ Hoàng Đức Hiếu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
sinh vien
Học tại
Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
581 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
18/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK AI

2017-12-01 16:54:42 · 70 views

Demo Logo

2017-11-21 17:22:17 · 67 views

BTVN buổi 2

2017-11-14 16:13:11 · 35 views

BTVN buổi 1

2017-11-09 16:25:05 · 44 views

Bài tập cuối kỳ

2017-11-02 15:12:30 · 100 views

BTVN 5

2017-10-25 19:18:49 · 46 views

BTVN giữa kỳ

2017-10-24 13:19:27 · 50 views

BTVN B2

2017-10-18 16:47:44 · 54 views

BTVN buổi 1

2017-10-12 00:32:21 · 115 views

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 30.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN Buổi 4 - Thiết kế logo

Demo Logo

BTVN Buổi 5 - Thiết kế layout

Bài tập cuối kì - Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

BTCK AI

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN giữa kỳ

BTVN B5

BTVN 5

BTCK

Bài tập cuối kỳ

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0