Đoàn Vy Hiếu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
557 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Thành viên từ
30/09/2017
Lần cuối Online
10-10-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2017-11-05 01:42:39 · 62 views

BTVN B5 PTS

2017-10-25 09:33:49 · 35 views

BTVN B3 AI

2017-10-23 15:48:07 · 46 views

BTVN B4 PTS

2017-10-21 01:37:14 · 162 views

BTVN B2 AI

2017-10-19 23:16:16 · 43 views

BTVN B2 PTS

2017-10-19 12:59:55 · 26 views

BTVN B3 PTS

2017-10-18 19:45:49 · 62 views

BTVN B1 AI

2017-10-16 17:14:01 · 24 views

BTVN BUỔI 1 PTS

2017-10-11 21:41:22 · 43 views

BTVN BUỔI 1 PTS

2017-10-11 00:41:16 · 54 views

PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN BUỔI 1 PTS

BTVN B2

BTVN B2 PTS

BTVN B3

BTVN B3 PTS

BTVN B4

BTVN B4 PTS

BTVN B5

BTVN B5 PTS

BTCK

BTCK

AI 29.6
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

BTVN B1 AI

BTVN B2

BTVN B2 AI

BTVN B3

BTVN B3 AI

BTVN B4

BTVN B5

BTCK