Phạm Khắc Độ

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
F-soft
Học tại
FU
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
1623 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
17/10/2017
Lần cuối Online
21-09-2021
Liên hệ
Kỹ năng
[AI 45.6] Bài Tập Buổi 1

2019-02-25 23:58:01 · 825 views

Test làm CV bằng Xd

2018-01-04 15:37:34 · 119 views

App Vietjet Air

2017-12-16 05:51:24 · 344 views

Google Play - Flat Design iOS

2017-12-13 22:45:17 · 101 views

[XD30.1-HW03] Landing Page

2017-12-02 12:49:34 · 114 views

[XD30.1-HW01] Music Player Mockup

2017-11-12 12:58:27 · 120 views

AI 45.6
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Vinh Hồ
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

[AI 45.6] Bài Tập Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

[XD30.1-HW01] Music Player Mockup

Bài tập buổi 2

Thiết kế một langding page Website

[XD30.1-HW03] Landing Page

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Google Play - Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá