Tìm kiếm
Khánh Vy

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Saigon
Học tại
Đại Học Kinh Tế TPHCM - UEH
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
4433 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
26/12/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN-Buoi2

2018-10-09 15:10:33 · 665 views

BTVN - Buoi 1

2018-10-04 18:47:27 · 531 views

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

2018-06-01 01:46:09 · 815 views

BTVNB5

2018-05-24 21:36:36 · 1219 views

BTVN4

2018-05-23 02:28:54 · 765 views

BTVN 3

2018-05-18 09:57:33 · 98 views

BTVNB2

2018-05-15 18:18:12 · 177 views

BTVNB1

2018-05-10 15:20:37 · 163 views

AI 40.14 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Trợ giảng:
Võ Bá Linh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN 1 - TẠO HÌNH CƠ BẢN

BTVN 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN-Buoi2

BTVN 3 - TYPO

LOGO HOÀN CHỈNH

[BÀI TẬP CUỐI KỲ]

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

BTVNB1

BTVN 2 - LAYOUT

BTVNB2

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN 3

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

BTVN4

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

BTVNB5

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

BTCK - BỘ ẤN PHẨM