Tìm kiếm
Nguyễn Hoàng Sơn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Công ty may Đức Giang
Học tại
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội - HUBT
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
61 lượt
Thành viên từ
02/01/2018
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyễn Hoàng Sơn - BTVN buổi 2 - A32.3

2018-01-24 13:54:57 · 34 views

English Bulldog

2018-01-19 13:02:28 · 14 views

BTVN B1- Nguyễn Hoàng Sơn- Ai 32.3

2018-01-19 00:57:38 · 13 views

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 32.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

English Bulldog

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

Nguyễn Hoàng Sơn - BTVN buổi 2 - A32.3

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BÀI TẬP CUỐI KÌ