ColorME và những sự kiện cùng CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai trường Đại học Ngoại thương (TEC-FTU)

ColorME là đơn vị đồng hành với TEC-FTU trong rất nhiều các hoạt động trong suốt những năm vừa qua. Đặc biệt trong các năm 2017 đến 2019, ColorME luôn đồng hành cùng các sự kiện có quy mô như FTU Open Tour (sự kiện giới thiệu sinh viên về trường Ngoại thương), cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai với cả tư cách là đội thi (năm 2016) và nhà tài trợ (năm 2018,2019).

ColorME là đơn vị đồng hành với TEC-FTU trong rất nhiều các hoạt động trong suốt những năm vừa qua. Đặc biệt trong các năm 2017 đến 2019, ColorME luôn đồng hành cùng các sự kiện có quy mô như FTU Open Tour (sự kiện giới thiệu sinh viên về trường Ngoại thương), cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai với cả tư cách là đội thi (năm 2016) và nhà tài trợ (năm 2018,2019).

CLB Nhà Doanh Nghiệp Tương Lai (TEC), với sứ mênh “Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện đại trong thời kì hội nhập quốc tế, kết nối và phát triển mạng lưới các đơn vị, cá nhân, tổ chức trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu”, TEC luôn là đơn vị tiên phong trong các sự kiện về khởi nghiệp: Khởi nghiệp cùng Kawai, Idea Ignition; và TEC cũng là một đối tác lâu dài của ColorME.


Open tour 2019


Open tour 2017


Anh Hùng - CEO ColorME trong đêm chung kết KBS 2016


Inspiration of the day

Everything is designed. Few things are designed well

Brian Reed, front-end developer and musician