Nguyễn Thị Vân Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
172 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
03/07/2016
Liên hệ
Kỹ năng
AE16.2 - BTGK

2016-10-18 17:28:00 · 172 views

Vân Anh Nhiếp ảnh
13512 views - 2017-08-15 17:56:35
Silhouette Photography
Vân Anh Kiến thức
17204 views - 2017-07-15 10:24:49
Summer Color Palette
Vân Anh Cảm hứng
10634 views - 2017-05-16 19:07:51
6 quick Tips chụp ảnh flatlay
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Ngọc Diễm
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Trần Minh Nghĩa
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0