Quỳnh Phạm

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
neu
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
16/04/2018
Liên hệ
Kỹ năng
AE 41.3
After Effects
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp (lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0