Dùng định dạng File nào mới chuẩn? psd, jpg, tiff, GIFf, psd

Chắc hẳn bạn đã khá quen thuộc với những định dạng ảnh như PSD, PNG, JPG, TIFF, GIF... Nhưng bạn đã biết rõ từng định dạng này nên hay không nên dùng trong trường hợp nào chưa?  Cùng tham khảo bài viết dưới đây của ColorME nhé.

Chắc hẳn bạn đã khá quen thuộc với những định dạng ảnh như PSD, PNG, JPG, TIFF, GIF... Nhưng bạn đã biết rõ từng định dạng này nên hay không nên dùng trong trường hợp nào chưa? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của ColorME nhé.

Inspiration of the day

Everything is designed. Few things are designed well

Brian Reed, front-end developer and musician