Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Chèn Logo là một trong những bước hậu kỳ cuối cùng khi làm video. Chỉ là một thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa to lớn đối với sản phẩm của bạn. Trong bài viết này, ta cùng đi tìm hiểu 02 cách chèn logo vào video nhanh, gọn khi sử dụng phần mềm và sử dụng website nhé!