Mối quan hệ giữa nhiếp ảnh và các Phần mềm thiết kế

Nhiếp ảnh là khâu cung cấp “đầu vào” nguyên liệu cho thiết kế. Nhưng đó có phải là tất cả về mối quan hệ giữa 2 lĩnh vực này không? Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn cảnh, chi tiết về sự tương quan giữa nhiếp ảnh và thiết kế, qua đó các bạn có thể vận dụng các kỹ năng để bổ trợ cho nhau, nâng tầm bản thân nhé! Cùng ColorME tìm hiểu ngay thôi!