ID 82.1 (Online) (Hà Nội)
BTVN Buổi 3 - Layout

Hoàn thiện BTTH trên lớp dựa trên các kiến thức của buổi 3

Nguyễn Mai Lan Hương
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
Bài báo

19-11-2021 · 932 views

Kenh 14_Magazine layout

18-11-2021 · 313 views

BTVN 3

19-11-2021 · 224 views

em biết em sai phần số trang ಥ_ಥ nhưng tại em lỡ xóa luôn trang 1 nên em đành để đó ạh

19-11-2021 · 361 views

BTVN buổi 3 _ Nguyễn Minh Đức

28-11-2021 · 211 views

Squid Game magazine

19-11-2021 · 569 views