Nguyễn Thị Ngọc Mai

hì iu con gái meo meo tên mai ngọc nhất trần đời

Đang làm tại
nope
Học tại
HUBT
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
5158 lượt
Số lượt thích
17 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
07/05/2021
Lần cuối Online
17-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
HW

2022-01-28 22:31:18 · 5 views

HW04

2022-01-18 15:35:47 · 7 views

HW 01

2022-01-12 11:17:14 · 119 views

homework 3

2021-12-16 18:43:37 · 160 views

hình như em quên sửa cái size

2021-12-14 19:05:32 · 443 views

Homework 00000000000000000000000000001

2021-12-09 18:42:40 · 199 views

HW cuối cùng :(

2021-12-01 10:58:49 · 264 views

HW 00000000000000000000000000005

2021-12-01 10:55:31 · 306 views

bài quá là đơn giản ạ ( ´・・)ノ(._.`)

2021-11-22 00:12:37 · 371 views

em biết em sai phần số trang ಥ_ಥ nhưng tại em lỡ xóa luôn trang 1 nên em đành để đó ạh

2021-11-19 17:02:45 · 387 views

cố gắng làm lại theo mẫu và sáng tạo tí nhưng không thành, ngọc mai rất buồn ಥ_ಥ

2021-11-15 23:10:40 · 252 views

Homework 00000000000000000000000000001

2021-11-11 22:15:10 · 454 views

Hw 5

2021-10-28 18:19:06 · 154 views

Homework 4

2021-10-24 01:13:20 · 392 views

BTVN 3

2021-10-21 18:47:07 · 301 views

Homework 2 - Magazine cover

2021-10-19 18:17:53 · 261 views

BTVN buổi 1

2021-10-13 20:08:33 · 419 views

ehehe gitchee gitchee go

2021-10-08 20:52:08 · 423 views

2021-09-21 22:41:08 · 241 views

UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 84.2 (Online) (Hà Nội)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 2 - Bức ảnh ưng ý

HW 01

Bài tập giữa khóa

HW04

BTCK

HW

UI 83.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 01

Homework 00000000000000000000000000001

BTVN Buổi 02

hình như em quên sửa cái size

BTVN Buổi 03

homework 3

BTGK

BTCK

Xem bằng
ID 82.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

Homework 00000000000000000000000000001

BTVN Buổi 2 - Typography

cố gắng làm lại theo mẫu và sáng tạo tí nhưng không thành, ngọc mai rất buồn ಥ_ಥ

BTVN Buổi 3 - Layout

em biết em sai phần số trang ಥ_ಥ nhưng tại em lỡ xóa luôn trang 1 nên em đành để đó ạh

BTVN Buổi 4 - Color

bài quá là đơn giản ạ ( ´・・)ノ(._.`)

BTVN BUỔI 5

HW 00000000000000000000000000005

BTCK

HW cuối cùng :(

Xem bằng
PS 81.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

Homework 2 - Magazine cover

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BT GIỮA KỲ

Homework 4

BTVN BUỔI 5

Hw 5

BTVN BUỔI 6

BT CUỐI KỲ

Xem bằng
PP 80.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BT TUẦN 1

BT Tuần 2

BT Cuối Kỳ

ehehe gitchee gitchee go

Xem bằng
AI 76.7 (Trường Chinh)
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0