Lê Trí Dũng

Living in Hà Nội

Đang làm tại
British University Vietnam
Học tại
British University Vietnam
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
2469 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
26/10/2021
Lần cuối Online
06-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Liên hệ
Kỹ năng
Final Work

2021-12-05 11:50:03 · 187 views

HW5

2021-12-05 11:41:18 · 129 views

Btvn 4

2021-11-24 14:58:29 · 308 views

Squid Game magazine

2021-11-19 18:57:12 · 582 views

Btvn 2

2021-11-19 00:02:46 · 1037 views

HW1

2021-11-12 14:39:56 · 226 views

GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
GD 22.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Tô Chí Hào
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 87.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 82.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

HW1

BTVN Buổi 2 - Typography

Btvn 2

BTVN Buổi 3 - Layout

Squid Game magazine

BTVN Buổi 4 - Color

Btvn 4

BTVN BUỔI 5

HW5

BTCK

Final Work

Xem bằng