Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Chưa
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
9303 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
03/06/2021
Lần cuối Online
13-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
BÀI TAP CUOI KY

2021-12-05 15:03:13 · 133 views

Trang bìa

2021-12-05 14:58:26 · 981 views

BTVN 4

2021-11-30 17:11:23 · 139 views

Bài báo

2021-11-19 16:18:20 · 952 views

BTVN 2

2021-11-17 09:37:41 · 175 views

Bài tập buổi 1

2021-11-12 16:32:14 · 283 views

Poster thời trang

2021-11-05 09:54:14 · 792 views

Banner Slide

2021-11-05 09:53:32 · 1398 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2021-08-20 08:50:26 · 1021 views

Poster

2021-08-04 15:11:57 · 1139 views

tu do

2021-07-30 18:52:12 · 200 views

VẼ TỰ DO

2021-07-28 17:39:42 · 204 views

Vẽ hình

2021-07-23 16:33:02 · 315 views

BTCK

2021-06-28 17:19:09 · 228 views

Bộ layout

2021-06-26 08:53:36 · 258 views

COLLAGE ART

2021-06-20 14:49:58 · 365 views

BÌA TẠP CHÍ

2021-06-18 17:03:24 · 356 views

Cắt ghép hình ảnh tự do

2021-06-13 10:47:11 · 364 views

UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 87.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
ID 82.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

Bài tập buổi 1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN 2

BTVN Buổi 3 - Layout

Bài báo

BTVN Buổi 4 - Color

BTVN 4

BTVN BUỔI 5

Trang bìa

BTCK

BÀI TAP CUOI KY

AI 77.12 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

Vẽ hình

BTVN B2

VẼ TỰ DO

BTVN B3

tu do

BTVN B4

Poster

BTVN Buổi 6

BTCK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 75.17 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

Cắt ghép hình ảnh tự do

BTVN 2

BÌA TẠP CHÍ

BTVN 3

COLLAGE ART

BTVN 4

Bộ layout

BTCK

BTCK

Xem bằng