ID 87.1 (Offline)
BTVN BUỔI 4

Chọn 1 màu thuần sắc, thiết kế 1 trang layout đơn chỉ sử dụng các sắc độ (tint, tone, shade) của màu thuần sắc đó

Lê Ngọc Diệp
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
BTVN 4

26-04-2022 · 16 views

BTVN màu thuần sắc

26-04-2022 · 15 views

Bài tập về nhà buổi 4

26-04-2022 · 14 views

btvn

26-04-2022 · 60 views

BTVN4

26-04-2022 · 11 views

Monochromatic

26-04-2022 · 9 views