Hoàng Phương Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Luật Hà Nội
Học tại
Đại Học Luật Hà Nội - HLU
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
13538 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
22/10/2018
Lần cuối Online
23-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT cuối kì

2022-06-02 19:11:31 · 17 views

Monochromatic

2022-04-26 19:02:26 · 10 views

Layout

2022-04-21 16:21:18 · 3 views

5 spreads

2022-04-19 17:54:40 · 3 views

Typo

2022-04-19 17:52:24 · 3 views

BTCK

2022-04-07 19:03:33 · 4 views

Buổi 4

2022-03-04 18:53:03 · 1 views

Trái đất

2022-02-23 19:09:08 · 63 views

Summer

2022-02-23 18:56:37 · 1 views

My cv

2020-12-29 13:34:03 · 446 views

Poster cute

2020-12-25 21:58:50 · 417 views

Hanoi

2020-12-20 00:19:55 · 390 views

Matcha

2020-12-04 23:25:35 · 584 views

Typography

2020-12-02 22:03:45 · 1191 views

Yoga

2020-11-28 07:25:39 · 1167 views

Peacock

2020-11-24 18:01:30 · 1663 views

Spaghetti

2020-10-18 09:35:27 · 1322 views

Double exposure

2020-10-10 22:22:32 · 1799 views

Instagram story

2020-10-10 09:13:17 · 436 views

Pure pink

2020-10-04 06:55:57 · 1255 views

Magazine cover

2020-10-02 14:50:44 · 1458 views

gold hunter

2020-09-26 23:25:05 · 1305 views

PT 88.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BT cuối kì

Xem bằng
ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

5 spreads

BTVN BUỔI 2

Typo

BTVN BUỔI 3

Layout

BTVN BUỔI 4

Monochromatic

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTCM

Xem bằng
UI 86.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 01

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 03

BTGK

BTCK

BTCK

Xem bằng
AE 85.2 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài Tập Buổi 1

Trái đất

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Buổi 4

Bài Tập Cuối Kỳ

UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 74.1 (Trung Kính)
UI - UX
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 72.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PP 70.2
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

Poster cute

BTVN Tuần 2

My cv

BTCK

AI 69.4
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

Peacock

BTVN BUỔI 2

Yoga

BTVN BUỔI 3

Typography

BTVN BUỔI 4

Matcha

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

Hanoi

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 66.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

gold hunter

BTVN 2

Magazine cover

BTVN 3

Pure pink

BT GIỮA KÌ

Instagram story

BT BUỔI 5

Double exposure

BT CUỐI KÌ

Spaghetti

Xem bằng