Nguyễn Thị Hà

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
không có
Học tại
không có
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
969 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
14/02/2022
Lần cuối Online
04-08-2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập cuối kì

2022-07-31 16:08:57 · 114 views

BTGK

2022-05-24 16:55:34 · 88 views

btvn

2022-05-17 19:06:44 · 104 views

BÀI TẬP CUỐI MÔN

2022-05-07 12:18:22 · 69 views

Demo btvn

2022-05-05 19:06:36 · 47 views

btvn

2022-04-26 17:20:27 · 64 views

bài tập về nhà

2022-04-21 13:52:37 · 60 views

BTVN

2022-04-19 16:54:50 · 68 views

Bài tập cuối kì

2022-04-13 20:15:31 · 241 views

btgk

2022-04-02 21:44:21 · 11 views

btvn buoi 2

2022-03-27 09:07:11 · 7 views

btvn buoi1

2022-03-20 00:26:22 · 5 views

BTCK

2022-03-17 00:56:36 · 20 views

btvn5

2022-03-12 22:06:37 · 5 views

btvn3

2022-03-01 21:27:00 · 12 views

buổi 2

2022-02-22 23:57:42 · 30 views

btvn

2022-02-20 00:49:08 · 24 views

PP 93.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 91.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT 90.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

Tuần 1

BÀI TẬP CUỐI KỲ

bài tập cuối kì

Xem bằng
AE 89.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI 88.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN Buổi 01

BTVN Buổi 02

btvn

BTVN Buổi 03

BTGK

BTGK

BTCK

Xem bằng
ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN

BTVN BUỔI 3

bài tập về nhà

BTVN BUỔI 4

btvn

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

Demo btvn

BTCM

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

btvn buoi1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

btvn buoi 2

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

btgk

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kì

Xem bằng
PS 85.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN buổi 1

btvn

BTVN 2

BTVN 3

btvn3

BTVN 4

BTVN 5

btvn5

BTCK

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0