Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 1] Tạo hình cơ bản
AI 88.7 (Offline)
[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Chọn 3 loại trái cây bất kỳ để vẽ lại

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (14)
Hạn chót Hết giờ
BTVN BUOI 1

12-05-2022 · 40 views

BTVN

12-05-2022 · 460 views

HW1

12-05-2022 · 17 views

Bài 1 - BTVN

13-05-2022 · 18 views

BTVN-1

13-05-2022 · 29 views

BTVN buổi 1 - Thành Đạt

13-05-2022 · 35 views

hoa quả in love

13-05-2022 · 51 views

Bai tập buổi 1

13-05-2022 · 42 views

Bài tập buổi 1

13-05-2022 · 15 views

btvn

13-05-2022 · 20 views

BTVN 1

13-05-2022 · 15 views

BTVN B1: Fruits

13-05-2022 · 10 views

Thanh Xuân

13-05-2022 · 19 views

Late homework

07-06-2022 · 20 views